Deseño

O noso departamento de deseño, creará un traballo comercial que publicitará nas mellores condicións os servizos da súa empresa, ou o seu proxecto particular.
Estamos equipados con medios informáticos, programas e tipografías das máis empregadas no noso sector.

- Damos forma ás súas ideas para convertelas en documentos comerciais, campañas, anuncios, presentacións....
- Imaxes corporativas.
- Retoque dixital.
- Maquetación.
- Verificación de arquivos.
- ...

Galega de Economía Social Artes Gráficas de Galicia Cluster Gráfico Galego