Impresión dixital gran formato

Solucións para calquera tipo de presentación que requira de grandes elementos que resalten e acondicionen o espazo a utilizar, sen límite de tamaño.

- Carteis gran formato.
- Todo tipo de soportes, papel, madeira, lonas, cristais....
- Rotulación exterior ou interior, vehículos, eventos, feiras...

Galega de Economía Social Artes Gráficas de Galicia Cluster Gráfico Galego