Encadernación

A presentación é moi importante no proceso gráfico, un equipamento axeitado de corte, manipulado e encadernación, permítenos dar acabados profesionais e ser autosuficientes en gran parte dos traballos.

- Grapado
- Fresado lombo recto
- Rústica cosido a fío
- Tapa dura..
- Wire-o
- Espiral
- ...


Hai traballos que aínda necesitan da precisión das mans, ben pola cantidade ou pola indispensabilidade destas.

- Perforacións, fendidos, pregados, grampados de todo tipo, envarillados...
- Pechado ou embuchado de dípticos, trípticos, polípticos e despregables.
- Pegado de estoxos e caixas.
- Colocación de ventás en caixas ou carpetas.
- Pregado ou pegado de solapas e outros elementos...

Galega de Economía Social Artes Gráficas de Galicia Cluster Gráfico Galego