Pre-Impresión

Dispoñemos dun equipo de filmación directo a prancha de última xeración, (Ctp Avalon N4 de Agfa ca tecnoloxía máis ecolóxica existente na actualidade) grava pranchas térmicas con Trama Sublima a 200 lpp, mellorando considerablemente a calidade nas impresións.

Realizamos a imposición dixital en pregos completos, xerando ferrox para a comprobación dos orixinais e da súa correcta información antes da filmación definitiva na prancha.

- C.T.P. de última xeración para gravación directa en prancha.
- Fluxo de traballo para a imposición e tratamento da cor.
- Plotters para ferrox e probas de calidade.
- ...

Galega de Economía Social Artes Gráficas de Galicia Cluster Gráfico Galego